شنبه , 20 ژانویه 2018

متن آهنگ After Hours از Adam Lambert

Adam Lambert - The Original High

Gotta get out
Gotta get outside
I gotta get outside of my mind before I rip it out

I’m on a drive
I’m on a night drive
I gotta take a little trip, get twisted, and ride it out

Always after hours
I’m runnin red lights
Always after hours, late night, power
I feel it at the wheel

Always after hours
I’m runnin red lights
Always after hours, late night, power
I feel it at the wheel

I’m on a drive
I’m on a night drive
I gotta take a little trip, get twisted, and ride it out

Always after hours
I’m runnin red lights
Always after hours, late night, power
I feel it at the wheel

Always after hours
I’m runnin red lights
Always after hours, late night, power
I feel it at the wheel

1+

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *