دوشنبه , 19 نوامبر 2018

متن و ترجمه آهنگ No Tears Left To Cry – Ariana Grande

[Intro] Right now I’m in a state of mind
در حال حاضر من در حالت ذهنم هستم
I wanna be in like all the time
من میخوام که همیشه این شکلی باشم
Ain’t got no tears left to cry
هیچ اشکی برای گریه کردن وجود نداره
So I’m pickin’ it up, I’m pickin’ up
پس من اینو برداشتم برداشتمش
I’m lovin’, I’m livin’, I’m pickin’ it up
من عاشقم، دارم زندگی میکنم،‌من این رو انتخاب میکنم
I’m pickin’ it up, I’m pickin’ up
من اینو برداشتم برداشتمش
I’m lovin’, I’m livin’, I’m pickin’ it up
من عاشقم، دارم زندگی میکنم،‌من این رو انتخاب میکنم

[Refrain] I’m pickin’ it up (yeah), I’m pickin’ it up (yeah)
من این رو برداشتم، برداشتمش
Lovin’, I’m livin’, so we turnin’ up
عاشقتم، دارم زندگی میکنم، پس ما عوض می شیم
Yeah, we’re turnin’ it up
اره ما اینو بالا میگیریم

[Verse 1] Ain’t got no tears in my body
هیچ اشکی تو بدن من وجود نداره
I ran out, but boy I like it, I like it, I like it
من فرار کردم،‌اما پسر از این خوشم میاد، این خوشم میاد، از این خوشم میاد
Don’t matter how, what, what, who tries it
مهم نیست چه طور ،کجا ،کِی، کی تلاش کرد
We’re out here vibin’
این بیرون داریم حال میکنیم
We’re vibin’, we’re vibin’
حال میکنیم، حال میکنیم

[Pre-Chorus] Comin’ out, even when it’s rainin’ down
میایم بیرون حتی اگه داره بارو میباره
Can’t stop now, can’t stop so shut your mouth
نمی تونم الان متوقفش کنم ، نمی تونم پس دهنتو ببند
Shut your mouth, and if you don’t know then now you know it, babe
دهنتو ببند، و اگه الان نمیدونی بعد میفهمی اینو، عزیزم
Know it baby, yeah
میدونیش عزیزم اره

 [Chorus] Right now I’m in a state of mind
در حال حاضر من در حالت ذهنم هستم
I wanna be in like all the time
من میخوام که همیشه این شکلی باشم
Ain’t got no tears left to cry
هیچ اشکی برای گریه کردن وجود نداره
So I’m pickin’ it up, I’m pickin’ up (oh yeah)
پس من برداشتمش برداشتمش
I’m lovin’, I’m livin’, I’m pickin’ it up
من عاشقم، دارم زندگی میکنم،‌من این رو انتخاب میکنم
Oh I just want you to come with me
اوه من فقط ازت میخوام که با من بیای
We’re on another mentality
ما تو یه ذهنیت دیگه ای هستیم
Ain’t got no tears left to cry
هیچ اشکی برای گریه کردن وجود نداره
So I’m pickin’ it up, I’m pickin’ up (oh yeah)
پس من برداشتمش برداشتمش
I’m lovin’, I’m livin’, I’m pickin’ it up
من عاشقم، دارم زندگی میکنم،‌من این رو انتخاب میکنم

[Refrain] I’m pickin’ it up (yeah), I’m pickin’ it up (yeah)
من این رو برداشتم، برداشتمش
Lovin’, I’m livin’, so we turnin’ up
عاشقتم، دارم زندگی میکنم، پس ما عوض می شیم
Yeah, we’re turnin’ it up
اره ما اینو بالا میگیریم

[Verse 2] They point out the colors in you
اونها رنگ هارو در تو نشون میدن
I see ’em too and boy I like ’em
من هم اونها رو دیدم و پسر تو از اونها خوشت میاد
I like ’em, I like ’em
از‌ اونها خوشم میاد از اونها خوشم میاد
We’re way too fly to partake in all this hate
ما خیلی هم پرواز میکنیم که بخشی از این نفرت ها باشیم
We’re out here vibin’
این بیرون داریم حال میکنیم
We’re vibin’, we’re vibin’
حال میکنیم، حال میکنیم

[Pre-Chorus] Comin’ out, even when it’s rainin’ down
میایم بیرون حتی اگه داره بارو میباره
Can’t stop now, can’t stop so shut your mouth
نمی تونم الان متوقفش کنم ، نمی تونم پس دهنتو ببند
Shut your mouth, and if you don’t know then now you know it, babe
دهنتو ببند، و اگه الان نمیدونی بعد میفهمی اینو، عزیزم
Know it baby, yeah
میدونیش عزیزم اره

[Chorus] Right now I’m in a state of mind
در حال حاضر من در حالت ذهنم هستم
I wanna be in like all the time
من میخوام که همیشه این شکلی باشم
Ain’t got no tears left to cry
هیچ اشکی برای گریه کردن وجود نداره
So I’m pickin’ it up, I’m pickin’ up (oh yeah)
پس من برداشتمش برداشتمش
I’m lovin’, I’m livin’, I’m pickin’ it up
من عاشقم، دارم زندگی میکنم،‌من این رو انتخاب میکنم
Oh I just want you to come with me
اوه من فقط ازت میخوام که با من بیای
We’re on another mentality
ما تو یه ذهنیت دیگه ای هستیم
Ain’t got no tears left to cry (so don’t cry)
هیچ اشکی برای گریه کردن وجود نداره پس گریه نکن
So I’m pickin’ it up, I’m pickin’ up (oh yeah)
پس من برداشتمش برداشتمش
I’m lovin’, I’m livin’, I’m pickin’ it up
من عاشقم، دارم زندگی میکنم،‌من این رو انتخاب میکنم

[Pre-Chorus] Comin’ out, even when it’s rainin’ down
میایم بیرون حتی اگه داره بارو میباره
Can’t stop now
نمی تونم الان متوقفش کنم
Shut your mouth
دهنتو ببند
Ain’t got no tears left to cry
هیچ اشکی برای گریه کردن وجود نداره
Oh yeah, oh yeah

[Chorus] Oh I just want you to come with me
اوه من فقط ازت میخوام که با من بیای
We’re on another mentality
ما تو یه ذهنیت دیگه ای هستیم
Ain’t got no tears left to cry (cry)
هیچ اشکی برای گریه کردن وجود نداره
So I’m pickin’ it up, I’m pickin’ up (oh yeah)
پس من برداشتمش برداشتمش
I’m lovin’, I’m livin’, I’m pickin’ it up
من عاشقم، دارم زندگی میکنم،‌من این رو انتخاب میکنم

[Refrain] I’m pickin’ it up, I’m pickin’ it up
من اینو برداشتم برداشتمش
Lovin’, I’m livin’, so we turnin’ up
عاشقتم، دارم زندگی میکنم، پس ما عوض می شیم
Yeah, we’re turnin’ it up
اره ما اینو بالا میگیریم

0

One comment

 1. یه بار دیگه چک کن ترجمه ت رو
  حس میکنم کلی اشتباه توش باشه
  مثلا قطعا منظورش از
  So I’m pickin’ it up, I’m pickin’ up
  برداشتن نیست

  I ran out
  تا حالا ندیدم جایی فرار کردن ترجمه بشه:/
  بقیشم نخوندم
  یه بار دیگه چک کن بی زحمت:/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *