شنبه , ۸ آذر ۱۳۹۹
هاست

ترجمه ترانه Rise Like a Phoenix از Conchita Wurst

متن و ترجمه آهنگ  Rise Like a Phoenix  از Conchita Wurst

Waking in the rubble
بیدار شدن در آوار
Walking over glass
راه رفتن روی شیشه
Neighbours say we’re trouble
همسایگانی که می گویند ما دردسر هستیم
Well that time has passed
 خوب اون زمان گذشته

Peering from the mirror
 با آینه مطابق میکنم
No, that isn’t me
نه ،این من نیستم
A stranger getting nearer
نزدیک میشم غریبه تره
Who can this person be?
این فرد کی میتونه باشه؟

You wouldn’t know me at all today
تو من رو اصلا نمیتونی بشناسی امروز
From the fading light I fly
از نور محوی که پرواز میکنم

Rise like a phoenix
برخاستن چو ققنوس
Out of the ashes, seeking rather than vengeance
از میان خاکستر ها ، به دنبال انتقام
Retribution, you were warned
مجازات، به شما هشدار داده شده
Once I’m transformed, once I’m reborn
هنگامی که تبدیل شدم ،هنگامی که دوباره متولد شدم

You know I will rise like a phoenix
 تو میدانی من چون ققنوس برخواهم خاست
But you’re my flame
اما تو شعله آتش منی

Go about your business
برو دنبال کارت
Act as if you’re free
 طوری رفتار کن انگار آزادی
No one could have witnessed
هیچکس نمیتواند شاهد باشه
What you did to me
آنچه که تو با من انجام دادی

‘Cause you wouldn’t know me today
چون تو امروز مرا نخواهی شناخت
And you have got to see to believe
باید ببینی تا باور کنی
From the fading light I fly
از نور محوی که باهاش پرواز میکنم

Rise like a phoenix
برخاستن چو ققنوس
Out of the ashes, seeking rather than vengeance
از میان خاکستر ها، به دنبال انتقام میگردم
Retribution, you were warned
مجازات، بهت هشدار داده شده
Once I’m transformed, once I’m reborn
هنگامی که تبدیل شدم، هنگامی که دوباره متولد شدم

I rise up to the sky
من در آسمان طلوع میکنم
You threw me down but I’m gonna fly
تو مرا به پایین انداختی اما من پرواز میکنم

And rise like a phoenix
 و چو ققنوس برمیخیزم
 Out of the ashes, seeking rather than vengeance
 از میان خاکستر ها، به دنبال انتقامی سریع
Retribution, you were warned
مجازات، به شما هشدار داده شده
Once I’m transformed, once I’m reborn
هنگامی که من تبدیل شدم، هنگامی که دوباره متولد شدم

You know I will rise like a phoenix
 تو میدانی من چون ققنوس برخواهم خاست
But you’re my flame
اما تو شعله آتش منی

ترجمه از “پارس اشعار”
< در بهبود ترجمه ها به ما کمک کنید >

8+
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات
الهه

سلام
این ترجمه رو از کجا اوردین؟ کلمه…..به…..کلمه. یه بار بخونین ببینین چیزی می فهمین ؟؟؟؟منو بگو که می خواستم ترجممو با یه ترجمه ی دیگه چک کنم!ا!درسته که ترجمه بهتره که دقیق باشه ولی یه جاهایی در ترجمه ی زبان به زبان دیگه بهتره مفهوم رو برسونیدو حتما ارتباط بین دو جمله رو پیدا کنید چون در غیر اینصورت معنی نمیده مثلا
Rise like a phoenix
چو ققنوس برخیـــــــــز
Out of the ashes
از میان خاکسترها
Seeking rather than vengeance
در حالیکه به دنبال مجازات هستی به جای…
Retribution
انتقام

خواهش میکنم یه بار ترجمتون بخــــــــــــــــــــــــــونید!!!!!!!!!!!!