دوشنبه , 17 دسامبر 2018

ترجمه آهنگ Problem از Ariana Grande و Iggy Azalea

ترجمه آهنگ Problem از Ariana Grande و Iggy Azalea

Uh-huh! It’s Iggy Iggz, I got one more problem with you girl
ایگی ایگزم، من یه مشکل با تو دختر دارم

[Ariana Grande:] Hey baby, even though I hate you
هی عزیزم، حتی با اینکه ازت متنفرم
I wanna love you, I want you
میخوام دوستت داشته باشم، تو رو میخوام
And even though I can’t forgive you
و حتی با اینکه نمیتونم فراموشت کنم
I really want to, I want you
واقعا میخواهم، تو رو میخوام
Tell me, tell me, babe
بهم بگو، بهم بگو عزیزم
Why did you leave me?
چرا ترکم کردی؟
Cause even though I shouldn’t want it
چون حتی با اینکه نباید بخوامش
I gotta have it, I want youuu
باید داشته باشم ش، تو رو میخوام
Head in the clouds
سرم تو ابراست
Got no weight on my shoulders
وزنی روی شونه هام نیست
I should be wiser
باید عاقلتر باشم
And realize that I’ve got
و بفهمم که  من دارم

[Ariana Grande & Big Sean:] One less problem without you
بدون تو یه مشکل کمتر
I got one less problem without you
بدون تو یه مشکل کمتر دارم
I got one less problem without you
بدون تو یه مشکل کمتر دارم
I got one less, one less problem
One less problem without you
I got one less problem without you
I got one less problem without you
I got one less, one less problem

[Ariana Grande:] I know you’re never gonna wake up
میدونم که هرگز بیدار نمیشی
I gotta give up! but it’s youuuu
باید منصرف بشم! اما این تویی
I know I shouldn’t ever call back, but it’s youuu
میدونم هرگز نباید بهت زنگ بزنم، اما این تویی
Or let you come back, but it’s you
یا بزارم برگردی، اما این تویی
Every time you touch me
هروقت لمسم میکنی
And say you love me
و میگی دوستم داری
I get a little bit breathless
یه کوچولو نفسم بند میاد
I shouldn’t want it, but it’s youuuu
نباید اینو بخوام، اما این تویی
Head in the clouds
Got no weight on my shoulders
I should be wiser
And realize that I’ve got

[Ariana Grande & Big Sean:] One less problem without you
I got one less problem without you
I got one less problem without you
I got one less, one less problem
One less problem without you
I got one less problem without you
I got one less problem without you
I got one less, one less problem

[Iggy Azalea:] Smart money bettin’ I’ll be better off without you
شرط میبندم که بدون تو بهترم
In no time I’ll be forgettin’ all about you
خیلی زود همه چی رو درباره ت فراموش میکنم
You sayin’ that you know, but I really, really really doubt you
تو میگی که میدونی، اما من واقعا، واقعا، واقعا شک دارم
Understand my life is easy when I ain’t around you
بفهم زندگیم آسون تره وقتی نزدیکت نیستم
Iggy Iggy, too biggie to be here stressin’
I’m thinkin’ I love the thought of you more than I love your presence
فکر کنم عاشقه فکر کردن به تو هستم، بیشتر از اینکه دوست داشته باشم پیشم باشی
And the best thing now is probably for you to exit
و بهترین چیز الان احتمالا برای تو رفتنه
I let you go, let you back, I finally learned my lesson
میزارم بری، میزارم برگردی، بالاخره درسم رو یاد گرفتم
No half-steppin’, neither you want it or you just playin’
شک بسته، میخوایش یا فقط داری بازی میکنی
I’m listenin’ to you knowin’ I can’t believe what you’re sayin’
من به حرفات گوش میدم با اینکه میدونم نمیتونم حرفات رو باور کنم
There’s a million you’s baby boy, so don’t be dumb
اینجا یه میلیون پسر بچه مثل تو هست، پس احمق نباش
I got 99 problems, but you won’t be one
من 99 تا مشکل دارم، اما تو یکیشم نخواهی بود
LIKE WHAT?!!
مثل چی؟

One less, one less problem
One less, one less problem
Head in the clouds
Got no weight on my shoulders
I should be wiser
And realize that I’ve got

[Ariana Grande & Big Sean:] x2
One less problem without you
I got one less problem without you
I got one less problem without you
I got one less, one less problem
One less problem without you
I got one less problem without you
I got one less problem without you
I got one less, one less problem
One less one less problem!

ترجمه از «پارس اشعار»

10+

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *