پنجشنبه , ۲ بهمن ۱۳۹۹
هاست

ترجمه آهنگ Shake Up Christmas از Train

train - shake up christmasمتن و ترجمه ی ترانه ی Shake Up Christmas از Train

Ho, ho, ho
Shake up the happiness
خوشبختی رو تکان بده
Wake up the happiness
خوشبختی رو بیدار کن
Shake up the happiness
خوشبختی رو بلرزون
It’s Christmas time
وقته کریسمسه

There’s a story that I was told
این داستانیه که من گفته بودم
And I wanna tell the world
و من میخوام به دنیا بگم
Before I get too old
قبل از اینکه خیلی پیر بشم
And don’t remember it
و به یاد نیارمش (نتونم بیاد بیارم)
So let’s December it
پس بزار دسامبر بیاد
And reassemble it oh yeah
و دوباره جمعش کنیم

Once upon a time in a town like this
روزی روزگاری در شهری مثل این
A little girl made a great big wish
یه دختر کوچولو یه آرزوی بسیار بزرگ داشت
To fill the world full of happiness
برای پر کردن جهان پر از شادی
And be on Santa’s magic list
و بودن در فهرست جادویی بابانوئل

Chorus:
Shake it up
بلزانش
Shake up the happiness
خوشبختی رو بلرزان
Wake it up
بیدارش کن
Wake up the happiness
خوشبختی رو بیدار کن
Come on y’all
همه بیاید
It’s Christmas time
وقته کریسمسه

Ho, Ho, Ho
Ho, Ho, Ho
It’s Christmas time
زمان جشن کریسمسه

At the same time miles away
در چنین زمانی مایل ها دور تر
A little boy made a wish that day
پسر کوچولویی آرزو داشت که روزی
That the world would be okay
که جهان خوب خواهد بود
If Santa Claus would hear him say
اگر بابانوئل صدایش را بشنود بگوید
I got dreams and I got love
من رویاها دارم و عشق دارم
I got my feet on the ground
من پاهایم را بروی زمین میگذارم
And family above
و خانواده
Can you send some happiness
میتوانی کمی خوشبختی بفرستی
With my best to the rest
با بهترین های من برای بقیه ی
Of the people of the East and the West and
مردم شرق و غرب و
Maybe every once in a while you
شاید هربار در حالی که شما
Give my grandma a reason to smile
به مادربزرگم به دلیلی لبخند میزنی
Tis the season to smile
قبل از کریسمس تا لبخند
(Tis the season به محدوده زمانی بین اکتبر تا 24 دسامبر یعنی قبل از کریسمس گفته میشه)
It’s cold but we’ll be freezing in style
این سرد است اما ما در حالت انجماد خواهیم بود
And let me meet a girl one day that
و بذار من دختر رو روزی ملاقات کنم که
Wants to spread some love this way
میخواهد در این راه عشقی منتشر بشه
We can let our souls run free and
ما میتونیم بزاریم روحمون بره و آزاد شه و
She can open some happiness with me
اون دختر میتونه خوشبختی ای رو با من آغاز کنه

(Chorus)

I know you’re out there
من میدونم بیرون اینجایی
I hear your reindeer
من صدای گوزن های شمالیت رو میشنوم
(بابانوئل سورتمه ای داره که گوزن ها اونو میکشن)
I see the snow where
و میبینم که برف ها کجا میرن
Your boots have been
رد چکمه های تو بود
I’m gonna show them
میخوام برف آنها را نشان بده
So they will know then
و آنها خواهند دانست که
Their love will grow when
عشق شان بزرگ خواهد شد وقتی که
They believe again
دوباره باور کنند

(Chorus)

It’s Christmas time
وقته کریسمسه

(Chorus)

ترجمه از “پارس اشعار

+1
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات
فائزه

سلام عاشقتونم دمتون شدید گرم.