یکشنبه , ۶ بهمن ۱۳۹۸

متن و ترجمه آهنگ Let Me Go از Avril Lavigne و Chad Kroeger

Avril Lavigne - Let Me Goمتن و ترجمه ی آهنگ Let Me Go از Avril Lavigne و Chad Kroeger

Love that once hung on the wall
عشقـی که یه زمانی سرآمد بود
Used to mean something, but now it means nothing
قبلاً یه ارزشی داشت،ولی الان دیگه هیچ ارزشی نداره
The echoes are gone in the hall
پژواکـهای باقیمونده ـش هم توی یه سالن بزرگ ار بین رفتن
But I still remember, the pain of december
ولی هنوز دردی که توی دسامبر میکشیدم رو یادمـه
Oh, there isn’t one thing left you could say
حتی یه کلمه هم نمونده که بتونی بگی
I’m sorry” it’s too late”
برای گفتن “متأسفم” خیلی دیر شده

I’m breaking free from these memories
من دارم خودمـو از این خاطره ـها آزاد میکنم
Gotta let it go, just let it go
باید رهاشون کنم
I’ve said goodbye, set it all on fire
باهاشون خداحافظی کردم و همه ـشونو به آتش کشیدم
Gotta let me go, just let me go
تو هم باید منو رها کنی
(Oh (oh) Oh (oh

You came back to find I was gone
تو برگشتی تا ببینی من رفتم یا نه
And that place is empty, like the hole that was left in me
و دیدی که اونجا هم،مثل خلائی که در من به وجود اومده بود،خالیه
Like we were nothing at all
طوری که انگار بین ما هیچی وجود نداشت
It’s not what you meant to me,i thought we were meant to be
تو نمیخواستی اینطور باشی،من فکر میکردم که قسمتـمون اینه که با هم باشیم

Oh, there isn’t one thing left you could say
حتی یه کلمه هم نمونده که بتونی بگی
I’m sorry” it’s too late”
برای گفتن “متأسفم” خیلی دیر شده

I’m breaking free from these memories
من دارم خودمـو از این خاطره ـها آزاد میکنم
Gotta let it go, just let it go
باید رهاشون کنم
I’ve said goodbye, set it all on fire
باهاشون خداحافظی کردم و همه ـشونو به آتش کشیدم
Gotta let me go, just let me go
تو هم باید منو رها کنی
(Oh (oh) Oh (oh

(And let it go( And now I know
و رهاش کن (و حالا دیگه میدونم)
(A brand new life( Is down this road
یه زندگی جدید (آخر این جاده ـست)
(And when it’s right( You always know
و وقتی راه درست باشه (خودت همیشه میفهمی)
(So this time( I won’t let go
پس این بار (دیگه ولـش نمیکنم)

There’s only one thing left here to say
اینجا فقط یه حرف برای زدن مونده
Love’s never too late
برای عشق هیچوقت دیر نیست

I’ve broken free from those memories
من خودمـو از اون خاطرات آزاد کردم
I’ve let it go, I’ve let it go
 رهاشون کردم
And two goodbyes led to this new life
و دو تا خداحافظی منـو به سمت این زندگی جدید هدایت کرد
Don’t let me go, don’t let me go
منـو رها نکن

(Oh (oh) Oh (oh) Oh (oh
Don’t let me go
Don’t let me go
Don’t let me go
Don’t let me go
منـو رها نکن

Won’t let you go
من رهات نمیکنم
Don’t let me go
تو هم منـو رها نکن

منبع : پرتال موسیقی عصر دانلود

3
دیدگاه بگذارید

avatar
3 نویسنده دیدگاه
Marmarمدیر سایتarash نویسندگان نظرات اخیر
  اشتراک  
به من اطلاع بده
Marmar
Marmar

perfect <3

arash
arash

ashegh in ahangeshaaaaaaaaaaaaaaaaaam ♡♥♡♥♡♥♡♡♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡