چهارشنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۹

متن و ترجمه ترانه Beautiful Trauma از P!nk

متن و ترجمه آهنگ Beautiful Trauma از P!nk

[Verse 1]
We were on fire
ما توی آتیش بودیم
I slashed your tires
من لاستیک ها(ی ماشین)تو پنچر کردم
It’s like we burn so bright, we burn out
مثل اینکه آتیش ما خیلی داغ بود، ما سوختیم
I made you chase me
من مجبورت کردم تعقیبم کنی
I wasn’t that friendly
من آنچنان دوستانه نبودم
My love, my drug, we’re fucked up, oh
عشق من، مشروب من، ما از پا در اومدیم

[Pre-Chorus 1]
‘Cause I’ve been on the run so long they can’t find me
چون من خیلی وقته در حال فرار بودم اونا نتونن پیدام کنن
You’re waking up to remember I’m pretty
تو بیدار میشی تا بیاد بیاری من زیبا هستم
And when the chemicals leave my body
و وفتی مواد شیمیایی از بدنم رفتن
Yeah, they’re gonna find me in a hotel lobby ’cause
آره، اونا منو تو لابی هتل پیدا خواهند کرد چون
Mmm, tough Times they keep comin’
دوران سخت آنها ادامه دادند
All night Laughin’ and fuckin’
تمام شب خندیدن و خرابکاری
Some days like I’m barely breathin’
بعضی روزها انگار به سختی نفس می‌کشم
After we were high in the love, Don’t doubt it was you
بعد از اینکه ما در اوج عشق بودیم، شک نکن که اون تو بودی

[Chorus]
The pill I keep takin’
قرصی که مصرف میکنم
The nightmare I’m waking
از کابوس که بیدار میشم
There’s nothin’, no nothin’, nothin’ but you
هیچی نیست، هیچی نیست جز تو
My perfect rock bottom
قیمت پایین فوق العاده منی
My beautiful trauma
آسیب روانی زیبای منی
My love, my love, my drug, oh
عشق من، عشق من، داروی من، اوه

[Post-Chorus]
My love, my love, my love, my drug, oh
My love, my love, my love, my drug, oh
My love, my love, my love, my drug, oh
My love, (oh) my love, my drug, we’re fucked up

[Verse 2]
You punched a hole in
The wall and I framed it
تو با مشت یه سوراخ تو دیوار درست کردی و من قاب گرفتمش
I wish I could feel things like you
آرزو میکنم میتونستم چیزها رو مثل تو حس کنم
Everyone’s chasing
هرکسی به دنبال
That holy feeling
اون احساس مقدسه
And if we don’t stay lit we’ll blow out
و اگر ما روشن نمونیم منفجر می شیم
Blow out
منفجر می‌شیم

[Pre-Chorus 2] ‘Cause we’ve been on the run so long they can’t find us
چون ما خیلی وقته در حال فراریم اونا نمی‌تونن پیدامون کنن
Who’s gonna have to die to remind us
کی باید بمیره تا به ما یاد آوری کنه
That it feels like we chose this (chose this) blindly
این احساسیه که انگار کورکورانه انتخاب کردیم
Now I’m gonna fuck up a hotel lobby
اما حالا میخوام لابی هتل رو به فنا بدم
‘Cause these tough
Times they keep comin’
چون این دوران سخت که اونا میخوان ادامه بدن
Last night
دیشب
I might have messed it up again
ممکنه دوباره از دستش داده باشم
Some days like I’m barely breathin’
بعضی روزها انگار سخت نفس می کشم
After we were high in the love, Don’t doubt it was you
بعد از اینکه ما در اوج عشق بودیم، شک نکن که اون تو بودی

[Chorus]
The pill I keep takin’
قرصی که مصرف میکنم
The nightmare I’m waking
کابوسی که ازش بیدار میشم
There’s nothin’, no nothin’, nothin’ but you
هیچی نیست، هیچی نیست جز تو
My perfect rock bottom
کمترین ناچیز من
My beautiful trauma
ترومای زیبای من
My love (my love), my love, my drug, oh
عشق من، عشق، داروی من

[Post-Chorus]
My love, my love (my love), my love, my drug, oh
My love (my love), my love (my drug), my love, my drug, oh
My love (my love), my love (my love), my love, my drug, oh
(My drug) my love, (my love), my love, my drug, we’re fucked up

[Bridge]
These tough
این سختی
Times they keep comin’
بارها آنها ادامه میدن
All night
تمام شب
Laughin’ and fuckin’
خندیدن و خرابکاری
Some days like I’m barely breathin’
بعضی روزها انگار سخت نفس می کشم
After we were high in the love, Don’t doubt it was you
بعد از اینکه ما در اوج عشق بودیم، شک نکن که اون تو بودی

[Chorus]
The pill I keep takin’
The nightmare I wake in
There’s nothin’, no nothin’, nothin’ but you
My perfect rock bottom
My beautiful trauma
My love, my love, my drug, oh (drug)

ترجمه از “پارس اشعار”

3+
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات