پنجشنبه , ۱۲ تیر ۱۳۹۹

ترجمه آهنگ Believer از Imagine Dragons

متن و ترجمه آهنگ “مومن” از Imagine Dragons

[Verse 1]
First things first
اول از همه
I’ma say all the words inside my head
من همه ی این واژه ها رو از داخل سرم میگم
I’m fired up and tired of the way that things have been, oh-ooh
من عصبانی و خسته شدم از راهی که اون چیز ها بودن
The way that things have been, oh-ooh
راهی که اون چیز ها بودن
Second things second
دوما
Don’t you tell me what you think that I could be
تو به من نمیگی چی فکر میکنی که من میتونم باشم
I’m the one at the sail, I’m the master of my sea, oh-ooh
من تو دریا نوردی تکم، من ناخدای دریای خودمم
The master of my sea, oh-ooh
ناخدای دریای خودم

[Pre-Chorus]
I was broken from a young age
من از جوانیم شکستم
Taking my sulking to the masses
همه ی غم هام رو جمع کردم
Writing my poems for the few
یه کم شعر نوشتم
That look to me, took to me, shook to me, feeling me
اون به من نگاه کرد، منو گرفت، به من شلیک کرد و احساسم کرد
Singing from heartache from the pain
خوندن از اندوه از غم
Taking my message from the veins
پیامم رو از درون رگهام میگیرم
Speaking my lesson from the brain
درس هام رو از درون ذهنم میگم
Seeing the beauty through the…
زیبایی را میبینم در …

[Chorus]
Pain!
درد
You made me a, you made me a believer, believer
تو منو مومن کردی، مومن
Pain!
درد!
You break me down and build me up, believer, believer
تو منو شکستی و ازم مومن ساختی، مومن
Pain!
Oh let the bullets fly, oh let them rain
اوه بزار گلوله ها پرواز کنن، اوه بزار اونا ببارن
My life, my love, my drive, it came from…
زندگیم، عشقم، انگیزم، از درد میاد
Pain!
You made me a, you made me a believer, believer
تو منو مومن کردی، مومن

[Verse 2]
Third things third
سومین چیز
Send a prayer to the ones up above
فرستادن خواهش ها (دعاها) به یکی که اون بالاست
All the hate that you’ve heard has turned your spirit to a dove, oh-ooh
همه ی تنفری که تو شنیدی روحت رو تبدیل به یه کبوتر کرده، اوه
Your spirit up above, oh-ooh
و روحت بالا میره

[Pre-Chorus 2]
I was choking in the crowd
من توی شلوغی خفه شدم
Living my brain up in the cloud
مغزم بالای ابرا زندگی میکرد
Falling like ashes to the ground
و مثل خاکستر به زمین ریخت
Hoping my feelings, they would drown
امید داشتم احساساتم ، اونا میخواستن غرق بشن
But they never did, ever lived, ebbing and flowing
اما اونا هرگز نشدن، همیشه زندگی کردن ، فروکش کردن و روان شدن
Inhibited, limited
مهار شده، محدود شده
Till it broke open and rained down
تا وقتی که این مشکل حل شد و بارون بارید
And rained down, like…
و بارون بارید مثل…

[Chorus]
Pain!
You made me a, you made me a believer, believer
Pain!
You break me down and build me up, believer, believer
Pain!
Oh let the bullets fly, oh let them rain
My life, my love, my drive, it came from…
Pain!
You made me a, you made me a believer, believer

[Bridge]
Last things last
آخرین چیز
By the grace of the fire and the flame
به لطف آتش و شعله هاش
You’re the face of the future, the blood in my veins, oh-ooh
شما چهره آینده هستید، خون در رگهای من، آه اوه
The blood in my veins, oh-ooh
خون در رگهای من
But they never did, ever lived, ebbing and flowing
اما اونا هرگز انجام ندادن، همیشه زندگی کردن ، فروکش کردن و روان شدن
Inhibited, limited
مهار شده، محدود شده
Till it broke open and rained down
تا زمانی که مشکل حل شد و بارون بارید
And rained down, like…
و بارون بارید مثل …

[Chorus]
Pain!
You made me a, you made me a believer, believer
Pain!
You break me down and build me up, believer, believer
Pain!
Oh let the bullets fly, oh let them rain
My life, my love, my drive, it came from…
Pain!
You made me a, you made me a believer, believer

ترجمه از “پارس اشعار”  *قسمت های تکراری ترجمه شان نوشته نشده

18+
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات