یکشنبه , ۲۴ آذر ۱۳۹۸

ترجمه آهنگ Carrie Underwood – See You Again

آهنگ: See You Again
خواننده: Carrie Underwood

متن و ترجمه فارسی

 

Said goodbye, turned around

گفتی خداحافظ.برگشتی 

And you were gone, gone, gone

و تو رفته بودی.رفته بودی رفته بودی

Faded into the setting sun,

در جهت شفق پژمرده شده بودم 

Slipped away

رفتی 

But I won’t cry

اما من نمیخواستم گریه کنم

Cause I know I’ll never be lonely 

چون میدونم من هیچوقت تنها نخواهم بود

For you are the stars to me,

چونکه تو برای من ستاره ها هستی

You are the light I follow

تو نوری هستی که من تعقیب میکنم

[Chorus:]

I’ll See you again, oh

من تو رو دوباره خواهم دید.اوه

This is not where it ends

این جایی نیست که اون به پایان میرسه

I will carry you with me, oh

من تو روهمراه خودم خواهم برد.اوه

Till I see you again 

تا اینکه دوباره ببینمت 

I can hear those echoes in the wind at night 

من میتونم این پژواک ها رو در شب در درون باد بشنوم

Calling me back in time

صدام میکنند که بموقع برگردم

Back to you

به تو برگردم

In a place far away

در جایی دور

Where the water meets the sky

جایی که اب به اسمان میپیونده

The thought of it makes me smile

فکر اون هم من رو به خنده میندازه

You are my tomorrow 

تو فردای من هستی

[Chorus:]

I’ll See you again, oh

من تو رو دوباره خواهم دید.اوه

This is not where it ends

این جایی نیست که اون به پایان میرسه

I will carry you with me, oh

من تو روهمراه خودم خواهم برد.اوه

Till I see you again 

تا اینکه دوباره ببینمت

[Bridge:]

Sometimes I feel my heart is breaking

بعضی اوقات احساس میکنم که قلبم داره میشکنه

But I stay strong and I hold on cause I know

اما من قوی میمونم و صبر میکنم چون میدونم که

I’ll see you again, oh

من تو رو دوباره خواهم دید اوه

This is not where it ends

این جایی نیست که اون به پایان میرسه

I will carry you with me, yeah yeah 

من تو روهمراه خودم خواهم برد.اره اره

[Outro:]

I’ll See you again, oh

من تو رو دوباره خواهم دید اوه

This is not where it ends

این جایی نیست که اون به پایان میرسه

I will carry you with me, oh

من تو روهمراه خودم خواهم برد.اوه

Till I see you again

تا اینکه دوباره ببینمت

Till I see you again,

تا اینکه دوباره ببینمت

Till I see you again,

تا اینکه دوباره ببینمت

Said goodbye turned around

گفتی خداحافظ.برگشتی

And you were gone, gone, gone. 

و تو رفته بودی.رفته بودی رفته بودی

 

submit by: mitra (alexatneyyson)

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
به من اطلاع بده