شنبه , ۳ اسفند ۱۳۹۸

متن و ترجمه اهنگ Jesse J – Price Tag

آهنگ Price Tag
خواننده: Jessie J

Seems like everybody’s got a price
به نظر میرسه هرکسی یه قیمتی داره

.I wonder how they sleep at night
من موندم ، اونا شب رو چطوری میخوابند

,When the sale comes first
وقتی اولویت روی قیمته

,And the truth comes second
و حقیقت توی مرحله بعد قرار داره

Just stop for a minute and
فقط یه دقیقه صبر کن و

Smile  لبخند بزن

?Why is everybody so serious
چرا همه اینقدر جدین؟

?Acting so damn mysterious
لعنتی چقدر نقششونو چه مرموزانه بازی میکنن

Got your shades on your eyes
روی چشمات سایه میزنی

And your heels so high
و کفشتی با پاشنه خیلی بلند میپوشی

That you can’t even have a good time
که حتی نمیتونی خودت هم راحت باشی

Everybody look to their left
همه به سمت چپشون نگاه میکنن

Everybody look to their right
همه به سمت راستشون نگاه میکنن

Can you feel that
میتونی اونو حس کنی؟

We’re paying with love tonight
ما امشب با عشقمون پول میدیم

It’s not about the money, money, money
این درباره پول نیست

We don’t need your money, money, money
ما به پول تو نیازی نداریم

,We just wanna make the world dance
ما فقط میخوایم دنیا رو به رقص در بیاریم

Forget about the price tag
برچسب قیمت رو فراموش کن

Ain’t about the (uh) Cha-Ching Cha-Ching
و این درباره ی ….

Ain’t about the (yeah) Ba-Bling Ba-Bling
و این درباره ی …

,Wanna make the world dance
میخوایم فقط دنیا رو به رقص دربیاریم

.Forget about the price tag
برچسب قیمت رو بیخیال

,We need to take it back in time
ما باید به زمان عقب برگردیم

!When music made us all unite
وقتی که موزیک همه ما رو متحد میکرد

,And it wasn’t low blows and video hoes
و زمانه ی ضربه های آروم و ویدئو های کج و کوله نبود

?Am I the only one getting tired
فقط تنها منم که خسته شدم؟

?Why is everybody so obsessed
چرا همه اینقدر غرق شدند؟

Money can’t buy us happiness
پول نمیتونه واسه ما شادی بخره

Can we all slow down and enjoy right now
ما همه میتونیم آروم باشیم و الان لذت ببریم

Guarantee we’ll be feeling alright
تضمین میکنم که حالتون خوب میشه

Yeah yeah    آره ، آره

Well, keep the price tag
خب ، برچسب قیمت رو نگه دار

And take the cash back
و پولو پس بگیر

Just give me six strings and a half stack
فقط به من شیش تا سیم و یه نصفه چوب بده

And you can, can keep the cars
و تو نگه دار ، میتونی ماشینا رو نگه داری

Leave me the garage
گاراژ رو برای من رها کن

And all I, yes all I need
و همه چیزی که من نیاز دارم

Are keys and guitars
کلید و گیتاره

And guess what, in 30 seconds
و حدس بزن چی؟ توی 30 ثانیه

I’m leaving to Mars
من به سمت مریخ میرم

Yeah we leaving across
آره ما از اینجا رد میشیم

These undefeatable odds
اونجا شکست ناپذیرهای عجیب و غریب هستند

It’s like this man
اون مثل این مرده

You can’t put a price on a life
تو نمیتونی روی یه زندگی قیمت بذاری

We do this for the love
ما اینکار رو برای عشق انجام میدیم

So we fight and sacrifice
پس ما میجنگیم و فدا میشیم

Every night   هر شب

So we ain’t gonna stumble and fall
پس ، ما هرگز تلو تلو نمیخوریم و سقوط نمیکنیم

Never  هرگز

Waiting to see a sign of defeat
منتظریم تا یه علامت از شکست ببینیم

Uh u   اوه ، اوه

So we gonna keep everyone
پس ما میتونیم همه رو نگه داریم

Moving their feet
پاهاشونو تکون میدن

So bring back the beat
پس ریتم رو برگردون

And then everyone sing
و بعد همه بخونن

It’s not about the money
موضوع پول نیست….

 ————————————————

ترجمه از مرتضی   minidraculla@yahoo.com

2+

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
به من اطلاع بده