چهارشنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۹

متن و ترجمه آهنگ Look What You Made Me Do از Taylor Swift

متن و ترجمه ی آهنگ Look What You Made Me Do
از  تیلور سویفت   Taylor Swift

[Verse 1]
I don’t like your little games
از بازیای کوچیکت خوشم نمیاد
Don’t like your tilted stage
از استیج های کج و معوجت (که توی بازی ازشون استفاده میشه) خوشم نمیاد
(کانیه یه بار روی استیج شناور اجرا داشت)

The role you made me play
نقشی که مجبورم میکنی بازیش کنم
Of the fool, no, I don’t like you
نقش یک احمق، نه، من ازت خوشم نمیاد
I don’t like your perfect crime
از جنایت های بی عیب و نقصت خوشم نمیاد
How you laugh when you lie
اینکه چطور میخندی وقتی دروغ میگی
You said the gun was mine
گفتی که اسلحه مال من بود(منو مقصر جلوه دادی)
Isn’t cool, no, I don’t like you (oh)
اصلا جالب نیست، نه، ازت خوشم نمیاد

[Pre-Chorus]
But I got smarter, I got harder in the nick of time
اما من باهوش تر شدم، به مرور زمان سرسخت تر شدم
Honey, I rose up from the dead, I do it all the time
عزیزم، من از مرگ برخواستم، همش دارم همینکارو میکنم
I’ve got a list of names and yours is in red, underlined
من یک لیست اسم دارم و اسم تو توی خط قرمز زیرشه
I check it once, then I check it twice, oh!
یک بار چکش میکنم، دوبار چکش میکنم

[Chorus]
Ooh, look what you made me do
اوه، ببین مجبورم کردی چیکار بکنم
Look what you made me do
ببین مجبورم کردی چیکار بکنم
Look what you just made me do
Look what you just made me—
Ooh, look what you made me do
Look what you made me do
Look what you just made me do
Look what you just made me do

[Verse 2]
I don’t like your kingdom keys
من از کلید های پادشاهیت
They once belonged to me
که یک زمانی مال من بودن خوشم نمیاد
You asked me for a place to sleep
تو از من یک جا برای خوابیدن میخوای
Locked me out and threw a feast (what?)
من رو بیرون انداختی و مهمونی گرفتی (چی؟)
The world moves on, another day, another drama, drama
دنیا میچرخه (و حرکت میکنه9، یه روز دیگه، یه نمایشنامه دیگه، نمایشنامه
But not for me, not for me, all I think about is karma
اما برای من نه، برای من نه، من به تنها چیزی که فکر میکنم حاصل کارم و کردارمه
And then the world moves on, but one thing’s for sure
و بعدش دنیا میگذره، اما یک چیزی برای اطمینان
Maybe I got mine, but you’ll all get yours
شاید من حق خودمو گرفتم اما شماها هم حق خودتونو گرفتید

[Pre-Chorus]
But I got smarter, I got harder in the nick of time
Honey, I rose up from the dead, I do it all the time
I’ve got a list of names and yours is in red, underlined
I check it once, then I check it twice, oh!

[Chorus]
Ooh, look what you made me do
Look what you made me do
Look what you just made me do
Look what you just made me—
Ooh, look what you made me do
Look what you made me do
Look what you just made me do
Look what you just made me do

[Bridge]
Ooh, look what you made me do
Look what you made me do
Look what you just made me do
Look what you just made me—
Ooh, look what you made me do
Look what you made me do
Look what you just made me do
I don’t trust nobody and nobody trusts me
من به کسی اعتماد ندارم و کسی هم به من اعتماد نداره
I’ll be the actress starring in your bad dreams [x3] من بازیگر ستاره ی رویاهای بدت خواهم یود
(Ooh, look what you made me do
Look what you made me do
Look what you just made me do
Look what you just made me—
Ooh, look what you made me do
Look what you made me do
Look what you just made me—)
“I’m sorry, the old Taylor can’t come to the phone right now
“ببخشید تیلور پیر الان نمیتونند بیان پای تلفن
“Why? Oh, ’cause she’s dead!” (Oh)
“چرا؟ اوه، چون اون مرده!” (اوه)

[Chorus]

ترجمه: “TswiftDaily”     بازبینی: “پارس اشعار

Produced by Jack Antonoff

6+
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات