دوشنبه , ۱۶ تیر ۱۳۹۹

متن و ترجمه آهنگ MGMT – Kids

You were a child
تو یه بچه بودی
Crawling on your knees toward him
چهار دست و پا به سمتش میری
Making momma so proud
مامانت رو سربلند می کنی
But your voice is too loud
ولی صدات خیلی بلنده
We like to watch you laughing
ما دوست داریم خندیدنت رو ببینیم
Picking insects off of plants
حشره ها رو از گیاه ها برمی داری
No time to think of consequences
زمانی برای فکر کردن به عواقب نیست

Control yourself
خودتو کنترل کن
Take only what you need from it
فقط هرچه قدر نیاز داری ازش بردار
A family of trees wanted to be haunted
یک خانواده از درخت ها می خوای تا تسخیرشده باشن

Control yourself
خودتو کنترل کن
Take only what you need from it
فقط هرچه قدر نیاز داری ازش بردار
A family of trees wanted to be haunted
یک خانواده از درخت ها می خوای تا تسخیرشده باشن

The water is warm
آب گرمه
But it’s sending me shivers
ولی منو به لرزه میندازه
A baby is born
یک نوزاد متولد شده
Crying out for attention
برای جلب توجه گریه می کنه
Memories fade
خاطره ها پاک میشن
Like looking through a fogged mirror
مثل نگاه کردن به یک آینه تار
Decisions too
تصمیم ها هم همینطور
Decisions are made
تصمیم ها گرفته میشن
Decisions to decisions are made and not bought
تصمیم ها گرفته میشن و پذیرفته نمیشن
But I thought this wouldn’t hurt a lot
ولی فکر کردم این زیاد آزار نمیده
I guess not
گمون نکنم

Control yourself
خودتو کنترل کن
Take only what you need from it
فقط هرچه قدر نیاز داری ازش بردار
A family of trees wanted to be haunted
یک خانواده از درخت ها می خوای تا تسخیرشده باشن

Control yourself
خودتو کنترل کن
Take only what you need from it
فقط هرچه قدر نیاز داری ازش بردار
A family of trees wanted to be haunted
یک خانواده از درخت ها می خوای تا تسخیرشده باشن

Control yourself
خودتو کنترل کن
Take only what you need from it
فقط هرچه قدر نیاز داری ازش بردار
A family of trees wanted to be haunted
یک خانواده از درخت ها می خوای تا تسخیرشده باشن

Control yourself
خودتو کنترل کن
Take only what you need from it
فقط هرچه قدر نیاز داری ازش بردار
A family of trees wanted to be haunted
یک خانواده از درخت ها می خوای تا تسخیرشده باشن

Control yourself
خودتو کنترل کن
Take only what you need from it
فقط هرچه قدر نیاز داری ازش بردار
A family of trees wanted to be haunted
یک خانواده از درخت ها می خوای تا تسخیرشده باشن

Control yourself
خودتو کنترل کن
Take only what you need from it
فقط هرچه قدر نیاز داری ازش بردار
A family of trees wanted to be haunted
یک خانواده از درخت ها می خوای تا تسخیرشده باشن

مترجم
Amir6554
0
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات