یکشنبه , ۲۴ آذر ۱۳۹۸

متن و ترجمه آهنگ Taylor Swift Sad Beautiful Tragic

آهنگ :  Sad Beautiful Tragic  
خواننده: Taylor Swift  
آلبوم : Red  
 متن و ترجمه فارسی

Long handwritten note, deep in your pocket
یادداشت طولانی ته جیبت
Words, how little they mean, when they’re a little too late
کلمات چقدر بی ارزشند وقتی که دیر کرده ای
I stood right by the tracks, your face in a locket
درست کنار ردپاها ایستادم،چهره تو توی یه گردنبند
Good girls, hopeful they’ll be and lonely will wait
دخترهای خوب،امیدوار خواهند بود و به تنهایی به انتظار خواهند ایستاد

We had a beautiful magic love affair
ما عشقی زیبا و سحرآمیز داشتیم
What a sad beautiful tragic love affair
چه تراژدی عاشقانه غمگین و زیبایی

In dreams, I meet you in long conversation
در خوابهایم،کلی با تو حرف میزنم
We both wake in lonely beds, and different cities
هردو در تخت های جدا و شهرهای متفاوت بیدار میشیم
And time is taking its sweet time erasing you
و زمان به شیرین ترین مرحله اش که پاک کردن تو(از خاطرم)است رسیده
And you’ve got your demons and darling they all look like me
برای خودت دیوهایی داری و عزیزم همه شان شبیه منن

Cause we had a beautiful magic love affair
What a sad beautiful tragic love affair

Distance, tire me, break down, fighting
فاصله،خسته ام میکند،از مبارزه دست میکشم
Silence, this train runs off its tracks
سکوت،این قطار ردش را از بین میبرد
Kiss me, try to fix it, would you just try to listen
من را ببوس،سعی کن که به خاطر بسپاریش،میشه فقط یه لحظه گوش کنی
Hang up, give up, for the life of us we can’t get it back
زنگ بزن،به هم بزن،بخاطر زندگی هامون نمیتونیم چیزی رو برگردونیم

A beautiful magic love affair
What a sad beautiful tragic, beautiful tragic, beautiful
What we had, a beautiful magic love affair
What a sad beautiful tragic love affair
We had a beautiful magic love affair
What a sad beautiful tragic love affair

ترجمه : alone girl

ترجمه ای دیگر در صفحه دوم

1
دیدگاه بگذارید

avatar
1 نویسنده دیدگاه
A- نویسندگان نظرات اخیر
  اشتراک  
به من اطلاع بده