یکشنبه , ۶ بهمن ۱۳۹۸

ترجمه آهنگ Twerk از Justin Bieber و Miley Cyrus

Miley-Cyrus-Justin-Bieber-twerkمتن و ترجمه آهنگ Twerk از  Justin Bieber و Miley Cyrus

[Miley Cyrus]

I came up in this party time to twerk
من به این پارتی اومدم, وقتِ “تورک” رقصیدنه

I came up in this party & I’m turnt
 من به این پارتی اومدم و من مَستم

I came up in this party time to twerk
من به این پارتی اومدم, وقتِ twerk رقصیدنه

Twerk, twerk, twerk, twerk, etc

[Justin Bieber]

Hey pretty girl, tell me your name
هِی دختر خوشگل, اسمتو بم بگو

The way that you moving baby I’m happy you came
طرز حرکت کردنت, عزیزم خوشحالم که اومدی

Girl I’ve been looking for ya for a while now
من خیلی وقتِ که دنبالتم

I would come and talk to you but it’s loud now
میامُ باهات حرف میزنم ولی الان صدای موزیک بلنده

Girl we can take it slow
ما میتونیم آروم پیش بریم

Don’t need nobody to know
 لازم نیست کسی چیزی بدونه

Let me see you get down on the floor girl
 بزار رقصیدنتو ببینم دختر 

We gonna party all night till it’s over
ما تمام شب رو جشن میگیریم تا وقتیکه پارتی تمام بشه

[Miley Cyrus]

I came up in this party time to twerk
من به این پارتی اومدم, وقتِ twerk رقصیدنه

I came up in this party & I’m turnt
 من به این پارتی اومدم و من مَستم

I came up in this party time to twerk
من به این پارتی اومدم, وقتِ twerk رقصیدنه

Twerk, twerk, twerk, twerk, etc…

[Justin Bieber]

I valet the car, throw me the keys
ماشین رو تمیز کردم, کلید ها رو واسم پَرت کن

It’s time to go, girl you coming with me
وقتِ رفتنه, دختر تو با من میای؟

Girl I’ve been looking for ya for a while now
  دختر من خیلی وقتِ که دنبالتم

I would come and talk to you but it’s loud now
میامُ باهات حرف میزنم ولی الان صدای موزیک بلنده

Girl we can take it slow
 دختر ما میتونیم آروم پیش بریم

Don’t need nobody to know
لازم نیس کسی چیزی بدونه

Let me see you get down on the floor girl
 بزار رقصیدنتو ببینم دختر

We gonna party all night till it’s over
ما تمام شب رو جشن میگیریم تا وقتیکه پارتی تمام بشه

[Miley Cyrus]

I came up in this party time to twerk
من به این پارتی اومدم, وقتِ twerk رقصیدنه

I came up in this party & I’m turnt
 من به این پارتی اومدم و من مَستم

I came up in this party time to twerk
من به این پارتی اومدم, وقتِ twerk رقصیدنه

Twerk, twerk, twerk, twerk

[Justin Bieber]

Girl I can’t believe what you do to me
نمیتونم باور کنم باهام چیکار میکنی

Got a feeling that I’m running outta of time
یه حسی دارم انگار وقتم داره تموم میشه

And I really hope that you come closer, closer, closer, closer, closer
 و واقعا امیدوارم که تو بیای نزدیکتر ؛ نزدیکتر …

[Miley Cyrus]

I came up in this party time to twerk
من به این پارتی اومدم, وقتِ twerk رقصیدنه

I came up in this party & I’m turnt
 من به این پارتی اومدم و من مَستم

I came up in this party time to twerk
من به این پارتی اومدم, وقتِ twerk رقصیدنه

 Twerk, twerk, twerk, twerk, twerk

*  twerk : یک نوع رقص در پایین تنه و باسن با حالتی خاص

ترجمه از بهاره 

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
به من اطلاع بده